Medewerkers in de huisartsenpraktijk Rooij & Lelieveld

In uw huisartsenpraktijk werken niet alleen huisartsen. U komt er ook artsen in opleiding, doktersassistenten en praktijkondersteuners tegen. Ze voeren hun taken uit op basis van hun deskundigheid, opgedaan door een erkende opleiding en praktijkervaring. Ze zijn allemaal gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg die u krijgt. Doktersassistenten, praktijkondersteuners en eventuele artsen in opleiding werken onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Huisarts

De huisarts is de centrale hulpverlener in de huisartsenpraktijk. De huisarts is een generalist: hij of zij beschikt over een brede deskundigheid over heel veel gezondheidsproblemen. Hij kan u onderzoeken, adviseren en behandelen. Hij weet wanneer het verstandig is om nader onderzoek te vragen of u door te sturen naar een specialist.

Natuurlijk is het streven van de huisarts om op tijd te werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat iedereen voldoende aandacht krijgt. Het kan voorkomen dat het spreekuur daardoor wel eens uitloopt.

Doktersassistent

De doktersassistent heeft twee hoofdtaken: (1) de eerste beoordeling van uw klachten (triage) en (2) het uitvoeren van eenvoudige medische handelingen, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen of bloeddruk meten.

Als u belt met uw huisartsenpraktijk krijgt u over het algemeen eerst de doktersassistente aan de telefoon. Zij kan u adviseren bij veel voorkomende klachten. Ze kan goed inschatten welke zorg er in uw situatie nodig is en of het nodig is dat u de dokter zelf spreekt. Bij twijfel zal ze altijd een afspraak voor u maken. U kunt in vertrouwen met de doktersassistenten spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen, ook aan de telefoon.

De eerste beoordeling van uw klachten gebeurt volgens het triage systeem van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dat is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee de assistente met name de urgentie van uw klacht kan bepalen en daarop, in samenspraak met u, tot een afhandeling van uw klacht kan komen. Hierdoor kan het ook gebeuren dat iemand die na u binnenkomt, toch eerder geholpen wordt. Of dat de arts naar een spoedgeval weggeroepen wordt.

Meer informatie is te vinden bij de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA)

Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) werkt vooral met patiënten met een chronische ziekte, zoals COPD, diabetes mellitus of hart- en vaatziekten. Zij doet een aantal medische controles. Ze kan u adviseren bij problemen die u tegenkomt bij het leven met een chronische ziekte. Ze kan met u meedenken over oplossingen. Deze zorg van de praktijkondersteuner somatiek maakt deel uit van de ketenzorg bij chronische aandoeningen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuners spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen.

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Bij psychische klachten kan de huisarts u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Die praktijkondersteuner kan in een aantal gesprekken met u uitzoeken wat er aan de hand is en de eerste stappen zetten om een oplossing te vinden. Vaak is dat voldoende om weer zelf verder te kunnen. U kunt in vertrouwen met de praktijkondersteuners spreken. Zij zijn gebonden aan het zelfde medische beroepsgeheim als artsen.